YYS

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ:
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yer alan koşulları taşıyan, gümrük mevzuatı uyarınca serbest bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik sayılan kişilere gümrük ve dış ticaret mevzuatında öngörülen birtakım kolaylıklardan yararlanmak üzere verilen bir statüdür. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ise yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınmış kişilerin bu statüyü kazandıklarını tasdik eden bir belgedir.
 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sahibi kişilerin Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine göre yararlanabildiği kolaylıklar şunlardır:
 
 

 1. Basitleştirilmiş Usullere İlişkin Kolaylıklar:
   
 • İhracatta yerinde gümrükleme (ihracat eşyasını ihracat gümrük idaresine sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme),
 • İzinli gönderici (transit eşyasını hareket gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerinden sevk edebilme),
 • İzinli alıcı (ithalat eşyasını varış gümrük idaresine getirmeden doğrudan kendi tesislerine ya da ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerine getirebilme ve transit işlemlerini bu tesislerde sonlandırabilme),
 • İthalatta yerinde gümrükleme (ithalat eşyasının ithalat gümrük idaresine götürülmeksizin kendi tesislerine sevk edilmesi ve ithalat işlemlerini burada yapabilme),
 • Teminatlı işlemlerinde her bir işlem için ayrı teminat yerine götürü teminat uygulaması kapsamında tutarı önceden belirlenmiş süresiz ve düşümsüz teminat verebilme,
 • Teminatlı işlemlerinde kısmi oranda teminat verebilme,
 • Odalarca onay ve gümrük müdürlüklerince vize işlemlerine gerek kalmaksızın A.TR dolaşım belgesi düzenleyebilme,
 • Eşyanın kıymetine bakılmaksızın Fatura Beyanı ve EUR. MED Fatura Beyanı düzenleyebilme,
 • Eksik belgeyle beyanda bulunabilme.
 
 
 1. Beyanın Kontrolüne İlişkin Kolaylıklar:
 
 
 • İthalatta ve ihracatta gümrük işlemlerinin eşyanın tesliminden önce fiziki muayene ve belge kontrolünün olmadığı hat olan yeşil hatta işlem görebilme,
 • Taşıt üstü işlemlerde de yeşil hattan yararlanabilme,
 • Taşıt üstü işlemlerde de eksik belgeyle beyanda bulunabilme,
 • Daha az belge kontrolü veya muayeneye tabi tutulabilme,
 • Belge kontrolü veya muayenenin yapılacak olması halinde, bu işlemleri öncelikle gerçekleştirebilme.

 
YYS Listesi için tıklayınız.

AEO Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.