Şube Müdürlerimiz

 
                      
Ahmet ÇETİN
Şube Müdürü
  Önder ARSLAN
Şube Müdü
rü V.
 
 
Mustafa ÜNSAL
Şube Müdürü
  Bekir GÜMÜŞ
 Bilgi İşlem Şube Müdürü
 
                                                                                      
 
Salim Soner ARDA
Gümrük Müdürü
Şube Müdürü V.
  Mutasım TAŞ
Şube Müdürü V.