Bölge Müdürlüğümüz İdare Amirleri Toplantısının On Sekizincisi Kocaeli’de Yapıldı

Bölge Müdürümüz Sn. Musa AYDEMİR Başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcılarımız Sn. Ali İhsan MERDANOĞLU, Sn. Ceylan ER, Sn. Hasani Basri ÇAĞLAYAN ve Sn. Orhan GÖKKAYA başta olmak üzere Şube Müdürleri, Bağlantı Gümrük Müdürleri, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürleri, Laboratuvar Müdürü ve Tasfiye İşletme Müdürünün katılımı ile Bölge Müdürlüğümüz birimleri arasında sağlıklı bir iletişimin kurulması, işbirliğinin güçlendirilmesi, hedeflerin geliştirilmesi ve koordineli hareket edilmesini sağlamak amacıyla toplantı gerçekleştirildi.
 
Bölge Müdürümüz Musa AYDEMİR; “Bölge Müdür Yardımcısı Hasani Basri ÇAĞLAYAN ve Gümrük Müdürü Salim Soner ARDA’nın Bölgemize tayinleri dolayısıyla güçlü bir kadroya ulaşmanın memnuniyetini dile getirerek başladığı konuşmasında, gerçekleştirilen toplantıların amacının Bölge içi iletişim, hedeflerin geliştirilmesi, tasfiye süreçlerinin hızlandırılması ve koordineli çalışmayı sağlamak olduğu, idarecilerimizin idarelerinde genel denetim, ikinci muayene yaparak ve idare içi koordineyi sağlayarak idarelerine hakim olmaları, güvenli, huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmaları gerektiğini belirtti.”