Bölge Müdürlüğümüzce “Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi” Konulu Toplantı Gerçekleştirildi.

Bölge Müdürlüğümüzce 13.09.2018 tarihinde Körfez Ticaret Odası konferans salonunda Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi kapsamında, hizmet kalitesinin artırılması, gümrük süreçlerinin hızlandırılması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla toplantı düzenlenmiştir.
 
Özel sektör, ticaret ve sanayi odaları ve Bakanlığımız arasında yakın çalışmalar yapmak,  üreticilerin, sanayicilerin, ihracatçıların ve gümrük müşavirlerinin önündeki engelleri kaldırmak ve ticaret diplomasisinin tüm nimetlerini etkin şekilde kullanılmasını sağlamak gayesiyle düzenlenen toplantı ile bütün paydaşlar bir araya getirilerek ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.
 
Körfez Ticaret Odası Başkanı Sn. Recep ÖZTÜRK konuşmasında; “Ülkemizin dünya ticaretinde rekabetçi varlığını sürdürebilmesi için ticaretin kolaylaştırılması prensibi doğrultusunda; uluslararası ticaretin maliyetini azaltarak hızlandırılmasını sağlamak, gümrük işlemlerinde zaman kaybına sebep olan formaliteleri kaldırarak süreçleri sadeleştirmek, kâğıtsız ortama geçerek işlemlerin e-ortamda tamamlanmasını sağlayacak kararların ve tedbirlerin alınarak uygulanması kaçınılmaz olmuştur. Bu kapsamda bugün tüm detayları ile Doğu Marmara GTBM tarafından yapılan “Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi” konulu bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti belirtiyor, şahsım ve yönetim kurulumuz adına hepinize saygılarımızı sunuyoruz.” dedi.
 
Bölge Müdürümüz Sn. Musa AYDEMİR açılış konuşmasında;
“Sayın Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcileri, acente temsilcileri, Liman İşletmelerinin temsilcileri, Gümrük Müşavirleri, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ve firma temsilcileri,  Bölge Müdürlüğümüzce; Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi kapsamında düzenlediğimiz toplantıya hoş geldiniz. Körfez Ticaret Odasına ve Başkanı Recep ÖZTÜRK’e verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz.
 
Burada tüm paydaşlarımızla birlikte toplantı düzenlemekteki amacımız; diyalog ortamı oluşturmak ve ortak akıl yürütmektir. Basit, kapsamlı veya direk uygulamaya dönük somut işlemlerde sizlerin de fikirlerini almak, ayrıca dünya piyasalarında değişen ticaret anlayışı ve sürekli kendini yenileyen mevzuat çerçevesinde ithalat ve ihracat işlemlerinde zaman kaybını minimuma indirmek, işlemlerin daha hızlı ve verimli icra edilmesi için gerekli araştırmayı yapmak, sorunları ve aksayan yönleri tespit etmek, çözümler üretmek, sürekli yeniye ve daha iyiye ulaşmaktır.” dedi.
 
Toplantıya, hemen hemen iç ve dış paydaşların temsilcilerinden oluşan doksan kişinin üzerinde katılım sağlanmış, katılımcılar görüş ve önerilerini, sıkıntılarını ve memnuniyetlerini etkin bir şekilde dile getirmişlerdir.
Söz konusu toplantı; Bölge Müdürümüz Musa AYDEMİR, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep ÖZTÜRK, Bölge Müdür Yardımcımız Orhan GÖKKAYA, Gümrük Müdürleri, Şube Müdürleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları ithalatçı/ihracatçı firmalar, liman işletmeleri, gümrük müşavir ve yardımcıları, acentelerin temsilcileri katılımı ile verimli bir şekilde tamamlanmıştır.