Bölge Müdürlüğümüz İdare Amirleri Toplantısının On Dokuzuncusu Kocaeli’de Yapıldı

Bölge Müdürümüz Sn. Musa AYDEMİR Başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcılarımız Sn. Ali İhsan MERDANOĞLU, Sn. Orhan GÖKKAYA, Sn. Ceylan ER, Sn. Hasani Basri ÇAĞLAYAN ve Sn. Abbas SARIHAN başta olmak üzere Şube Müdürleri, Bağlantı Gümrük Müdürleri, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürleri, Laboratuvar Müdürü ve Tasfiye İşletme Müdürünün katılımı ile Bölge Müdürlüğümüz birimleri arasında sağlıklı bir iletişimin kurulması, işbirliğinin güçlendirilmesi, hedeflerin geliştirilmesi ve koordineli hareket edilmesini sağlamak amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Bölge Müdürümüz Musa AYDEMİR; “Bölge Müdür Yardımcısı Abbas SARIHAN’ın Bölgemize tayininin hayırlı olmasını dileyerek başladığı konuşmasında, Ülkemiz ihracat hedeflerinin tutturulması ve 2018 yılını ihracat rekoru ile tamamlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınarak yirmi dört saat esasına göre çalışıldığı, 2019 yılında da dış ticarette belirlenen yeni hedeflere ulaşılmasını teminen gerçekleştirilen toplantıların amacının Bölge içi iletişim, tasfiye süreçlerinin hızlandırılması ve koordineli çalışmayı sağlamak olduğu, idarecilerimizin idarelerinde genel denetim, ikinci muayene yaparak ve idare içi koordineyi sağlayarak idarelerine hakim olmaları, güvenli, huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmaları gerektiğini belirtti.”
Toplantıda ayrıca Şube Müdürü V. Mutasım TAŞ tarafından Gümrük Müdürlerine Bakanlığımız uygulamalarından “Karar Destek Sistemi” eğitimi verilerek sistemin kullanımı ve faydaları anlatıldı.