Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Schneider Enerji Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş.’ye Teslim Edildi

Bakanlığımızın stratejik vizyonu olan Türkiye’yi Dünyada “Hızlı ve Kolay Ticarette Güven Kapısı” haline getirmek üzere; 21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazetede Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında; Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasını almak üzere başvuruda bulunan ve yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan ​Schneider Enerji Endüstrisi A.Ş.’ye Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, Bölge Müdürümüz Sn. Musa AYDEMİR tarafından teslim edildi.
Yerinde Gümrükleme…  “Gümrük Yanı başınızda”
Yapılan düzenlemeler, ticari hayatta yeni bir dönem açarak ihracatçı, ithalatçı ve taşıyıcı firmaların gümrük işlemlerini kendi tesislerinden yapabilmelerine imkân tanıyacaktır.
Gümrüklerle İşbirliği…  “Gümrüklerden VIP Geçiş”
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ile firmaların zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak, gümrüklerimizdeki iş yoğunluğunun önüne geçilecektir. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip tüm ithalatçı firmalarımızın daha az ve öncelikli olarak kontrole tabi tutulacağı gümrüklerden hızlı geçiş sistemi başlatılacaktır. 2023 yılı ihracat hedefleri doğrultusunda geliştirilen bu uygulama sayesinde, ticaret erbabımızın uluslararası piyasalarda daha çok tercih edilmesi ile rekabet gücümüz artarak, ihracatımızın desteklenmesine katkı sağlanacaktır. Bu uygulamanın, önümüzdeki dönemde yaygınlaştırılmasını ve imzalanacak karşılıklı tanıma anlaşmaları ile firmalarımızın diğer ülkelerde de imtiyazlı muamele görmelerinin yolunun açılması hedeflenmektedir.
Schneider Enerji Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. adına Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenen 14.12.2018 tarihli ve TR/AEOF/18/41/0011 sayılı Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, 11.01.2019 tarihinde Bölge Müdürümüz Musa AYDEMİR tarafından, Ticaretin Kolaylaştırılması Şube Müdürü Önder ARSLAN ve Şef V. Salih İLKKILIÇ, Firma yetkililerinden Schneider Enerji Genel Müdürü Kemal SANBAY, Tedarik Zinciri Müdürü Serkan BALTA, Operasyon Müdürü Fevziye AKDİKMEN ve Gümrük Sorumlusu Cumaali TÖREMİŞ’in hazır bulundukları törende teslim edilmiştir. Düzenlenen törende Bölge Müdürümüz Musa Aydemir; “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile firmaların gümrük işlemleri daha hızlı bir şekilde tamamlanmakta ve gümrük idareleri riskli firmalara daha fazla zaman ayırabilmektedir. Sizlerin, gümrük işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde yerine getirerek, sizinle birlikte Türkiye’nin de kazanmasına katkı sağlayacak bu belgenin, firmanıza ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Firmaya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası kapsamında,
A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme, Götürü Teminat İzin/Yetkileri, verilmiştir.