Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Yazaki Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş.’ye Teslim Edildi

Bakanlığımızın stratejik vizyonu olan Türkiye’yi Dünyada “Hızlı ve Kolay Ticarette Güven Kapısı” haline getirmek üzere; 21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazetede Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında; Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasını almak üzere başvuruda bulunan ve yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan Yazaki Otomotiv Yan San. A.Ş.’ye Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, Bölge Müdürümüz Sn. Musa AYDEMİR tarafından teslim edildi.
Yerinde Gümrükleme…  “Gümrük Yanı başınızda”
Yapılan düzenlemeler, ticari hayatta yeni bir dönem açarak ihracatçı, ithalatçı ve taşıyıcı firmaların gümrük işlemlerini kendi tesislerinden yapabilmelerine imkân tanıyacaktır.
Gümrüklerle İşbirliği…  “Gümrüklerden VIP Geçiş”
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ile firmaların zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak, gümrüklerimizdeki iş yoğunluğunun önüne geçilecektir. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip tüm ithalatçı firmalarımızın daha az ve öncelikli olarak kontrole tabi tutulacağı gümrüklerden hızlı geçiş sistemi başlatılacaktır. 2023 yılı ihracat hedefleri doğrultusunda geliştirilen bu uygulama sayesinde, ticaret erbabımızın uluslararası piyasalarda daha çok tercih edilmesi ile rekabet gücümüz artarak, ihracatımızın desteklenmesine katkı sağlanacaktır. Bu uygulamanın, önümüzdeki dönemde yaygınlaştırılmasını ve imzalanacak karşılıklı tanıma anlaşmaları ile firmalarımızın diğer ülkelerde de imtiyazlı muamele görmelerinin yolunun açılması hedeflenmektedir.
Yazaki Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. adına Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenen 13.06.2018 tarihli ve TR/AEOF/18/41/0008 sayılı Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, 28.06.2018 tarihinde Bölge Müdürümüz Sn.  Musa AYDEMİR tarafından, Bölge Müdür Yardımcımız Fethiye TİŞKAYA, Şube Müdürümüz Bekir GÜMÜŞ, Ticaretin Kolaylaştırılması Şubesi Şef V. Kadir Savaş ÇİFTÇİ, Firma yetkililerinden Yazaki A.Ş. Genel Müdürü Kerem YENAL, Tedarik Zinciri Müdürü Arif Özgür ÇATLI, İthalat İhracat Şefi Hatice BAY, Ünsped Gümrük Müşavirliği Hissedarı Yusuf Bulut ÖZTÜRK, Ünsped Güney Marmara Bölge Müdürü Serdar SEVGİ ve Gümrük Müşaviri Güler BAŞARAN’ ın hazır bulundukları törende teslim edilmiştir. Bölge Müdürümüz Sn. Musa AYDEMİR; “Dünyanın birçok ülkesinde kullanılmakta olan “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS)” ile firmalar gümrük işlemlerini daha hızlı bir şekilde tamamlamakta ve gümrük idareleri riskli firmalara daha fazla zaman ayırabilmektedir. Firmanızın ticaret kapasitesi ve işlem hızının artışına katkı sağlayacak bu belgenin, firmaya ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.
Firmaya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası kapsamında,
• A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme, Götürü Teminat İzin/Yetkileri,
verilmiştir.