Akreditasyon-Numune Kabulü Eğitimi Düzenlendi

02 Ekim 2019

TS EN ISO 1285 uygunluk tayini, TS EN ISO 2719 parlama noktası tayini metotlarında AB-1378-T Akreditasyon No ile 16 Temmuz 2019 tarihinde akredite olduğundan ve akreditasyon belgesini aldığından bahisle akreditasyonun devamlılığı ve akreditasyonda ''kapsam genişletme” ‘de yeni metotlara ilişkin olarak numune alma ve numunelerin laboratuvara gerek LARA sistemi üzerinden gerekse fiziken gönderilmesi esnasında karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken hususları içeren; iletişimin artırılması, sorunların giderilmesi ve aksaklıkların önlenmesi gibi konuların çözümüne yönelik olarak Kocaeli Laboratuvar Müdürü Özlem AKDENİZ CAN, Kalite Sorumlusu Esra YILMAZ ve Birim Sorumlusu Hüseyin Yücel DİLEK tarafından Muayene Memurlarına eğitim verilmiş olup, eğitimin bir bölümüne Bölge Müdürümüz Mehmet Ali ARSLAN’da katılmıştır.