Tarihçe

17 Eylül 2021

Bölge Müdürlüğümüz Tarihçesi ve Fiziki Altyapısı


22.12.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak düzenlenmiş ve Bölge Müdürlüğü’ne Kocaeli, Bolu, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri bağlanmıştır. Böylece; Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluk alanı daha da genişlemiş bir o derecede önemi artmıştır. Bölge Müdürlüğümüz denetiminde 45 liman ve iskele bulunmaktadır.
 
Mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğüne ait Bölge Müdürlüğümüze tahsis edilmiş olan ve 2010 yılında modernize edilmiş 6 katlı  binanın 6. katı, Bölge Müdürlüğümüz ile Kocaeli Liman Başkanlığınca ortak kullanılmaktadır. 2. 3. 4. ve 5. katları Bölge Müdürlüğümüzce kullanılmaktadır. 3. Katta ayrıca Yarımca Gümrük Saymanlık Müdürlüğü de vardır. 1. ve 2. Kat Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü kullanımındadır