Şube Müdürleri

02 Ekim 2019
Ahmet ÇETİN Gümrük Muhafaza Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Transit Şube Müdürlüğü
Bekir GÜMÜŞ Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Bilgi İşlem İstatistik ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
Mehmet Zeki BAHAR Özel Büro Şube Müdürlüğü
Gümrük İşleri ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Mutasım TAŞ DTKV Şube Müdürlüğü
Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Şube Müdürlüğü
Risk Analizleri Şube Müdürlüğü
Kontrol Şube Müdürlüğü
Önder ARSLAN TTGV Şube Müdürlüğü
ASB Şube Müdürlüğü
Tasfiye Şube Müdürlüğü
Ticaretin Kolaylaştırılması Şube Müdürlüğü
* Alfabetik sıralanmıştır