Gümrük Eşya Takip ve Beyanname İşlemleri Sorgulama Tanımı Yapıldı

09 Aralık 2019

Müşteri Odaklı Lojistik Bilgi Sistemi Projesi (MOLBİS)’nin ilk çıktısı olan Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) uygulaması tanıtımı Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığı toplantı salonunda firma yetkilileri ve müşavirlik firmalarına tanıtıldı.
 
Tanıtım toplantısında Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığı adına Genel Sekreter Yardımcısı Egemen Mert’in selamlama konuşması ile başladı. Bölge Müdürümüz Mehmet Ali Arslan tüm katılımcılara tanıtım programına teşriflerinden ötürü teşekkür ederek başladı. Bakanlığımız mottosunun Yasala Ticareti Kolay, Yasa Olmayan Ticaret ile Mücadele Etkinliğinin Arttırılması olduğuna vurgu yaparak bu amaç doğrultusunda, yasal ticaret önündeki engelleri kaldırmak adına gerek Bakanlık merkez teşkilatında gerekse bölgemizde çağın ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden faydalanmaya çalışmakta olduğu, bu çerçevede GET-APP projesi ile özellikle firma yöneticiler ve gümrük müşavirleri ithal ve ihraç edilen eşyanın işlem durumunun hangi safhada olduğunu takip edebilme imkanı getirdiğini belirterek sözü konun uzmanlarına bıraktı.
 
Öğleden sonraki oturumunda ise Bölge Müdürlüğümüz personeline GET-APP ve SHIP uygulamaları hakkında bilgi verildi.